Одбор за финансије и бу­џет

Рад одбора одређен је сљедећим члановима Пословника Народне скупштине Републике Српске:

Члан 73.

(1) Одбор за финансије и буџет има 11 чланова: предсједника, замјеника предсједника и девет чланова.

(2) Предсједник, замјеник предсједника и седам чланова Одбора бирају се из реда народних посланика у Народној скупштини и два спољна члана која нису из реда народних посланика.

(3) Предсједник Одбора бира се из реда политичке партије, која је добила највећи број посланичких мјеста у Народној скупштини.

 

Члан 74.

(1) Одбор за финансије и буџет разматра питања из надлежности Народне скупштине која се односе на:

 • републички буџет,
 • Агенцију за банкарство Републике Српске,
 • финансирање општих потреба,
 • порезе, таксе и друге дажбине,
 • зајмове и задужења Републике,
 • игре на срећу,
 • осигурање имовине и лица,
 • финансирање бржег развоја мање развијених општина и региона и допунска средства општинама,
 • кредитно-монетарни, девизни и банкарски систем, финансијске организације које прикупљају штедне улоге и штедњу, и
 • друга питања из области финансија када то затражи Народна скупштина.

(2) Одбор за финансије и буџет, такође, разматра и финансијске услове и посљедице доношења аката у Народној скупштини.

 

Чланови одбора:

 • Милутин Тасовац, предсједник
 • Мирјана Орашанин, замјеник предсједника
 • Дражен Врховац, члан
 • Недељко Гламочак, члан
 • Диана Чекић, члан
 • Милан Трнинић, члан
 • Зоран Кокановић, члан
 • Мирсад Дуратовић, члан
 • Тамара Дамјановић, члан
 • Радмила Стојнић, спољни члан
 • Младен Аничић, спољни члан

Контакт: