Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 75.

(1) Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i pet članova biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini, a dva spoljna člana bira Narodna skupština  na prijedlog Udruženja penzionera Republike Srpske.

(3) Odbor za praćenje stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja:

 • razmatra informacije Vlade i Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • razmatra informacije Udruženja penzionera Republike Srpske koje se odnose na položaj penzionera,
 • obavještava Narodnu skupštinu o stanjima i uočenim problemima materijalnog položaja i ostvarivanja zakonskih prava penzionera,
 • raspravlja u postupku donošenja zakona i drugih akata koji se odnose na interese i prava penzionera, i
 • razmatra i druga pitanja iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja kada to zatraži Narodna skupština.

 

Članovi odbora:

 • Dragomir Vasić, predsjednik
 • Milica Lovrić, zamjenik predsjednika
 • Aleksandar Subotić, član
 • Aleksandra Stupar Radić, član
 • Slaviša Marković, član
 • Andrea Gajić, član
 • Željko Dubravac, član
 • Ratko Trifunović, spoljni član
 • Slobodan Brdar, spoljni član

Kontakt: