Odbor za trgovinu i turizam

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 98.

(1) Odbor za trgovinu i turizam ima devet članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i pet članova biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i dva spoljna člana koja nisu iz reda narodnih poslanika.

 

Član 99.

Odbor za trgovinu i turizam razmatra pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine koja se odnose na:

 • društvenu kontrolu cijena, tržišta, promet proizvoda i usluga, rentu i robne rezerve,
 • izradnju investicionih objekata u oblasti trgovine i turizma,
 • kontrolu mjera, zaštitu pronalazaka, tehnička unapređenja, žigove, znakove i porijeklo proizvoda, standarde, tehničke normative i norme kvaliteta proizvoda,
 • poreze, takse i druge dažbine u oblasti trgovine i turizma,
 • turizam i ugostiteljstvo,
 • turističku informativno-propagandnu djelatnost, i
 • druga pitanja iz oblasti trgovine i turizma kada to zatraži Narodna skupština.

 

Članovi odbora:

 • Saša Grbić, predsjednik
 • Suzana Gašić, zamjenik predsjednika
 • Biljana Petković, član
 • Aleksandar Krsmanović, član
 • Strahinja Bašević, član
 • Ognjen Bodiroga, član
 • Zagorka Grahovac, član
 • Helena Kerkez, spoljni član
 • Biljana Rađenović, spoljni član

Kontakt: