Zakonodavni odbor

Rad odbora određen je sljedećim članovima Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske:

Član 65.

(1) Zakonodavni odbor ima 11 članova: predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova.

(2) Predsjednik, zamjenik predsjednika i sedam članova Odbora biraju se iz reda narodnih poslanika u Narodnoj skupštini i dva spoljna člana koja nisu iz reda narodnih poslanika.

Član 66.

 

(1) Zakonodavni odbor:

 • razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Narodna skupština sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i pravnim sistemom, kao i u pogledu pravne obrade,
 • razmatra prijedloge i zahtjeve za davanje autentičnih tumačenja zakona i drugih akata, daje o tome mišljenje Narodnoj skupštini i utvrđuje prijedloge autentičnog tumačenja,
 • prati izgrađivanje pravnog sistema i daje Narodnoj skupštini mišljenja i prijedloge o načelnim pitanjima izgrađivanja tog sistema,
 • podnosi Prijedlog poslovnika Narodne skupštine,
 • daje mišljenja i prijedloge o ugovorima kada Narodna skupština učestvuje u njihovom zaključivanju,
 • utvrđuje prečišćene tekstove zakona i drugih opštih akata u Narodnoj skupštini, ako je ovlašćen,
 • radi druge poslove koje odredi predsjednik Narodne skupštine ili Narodna skupština.

(2) Ako se na sjednici Narodne skupštine, prilikom razmatranja prijedloga zakona ili drugog akta, predlože bitne izmjene i dopune, Odbor na traženje Narodne skupštine daje mišljenja, odnosno prijedloge u vezi sa predloženim izmjenama i dopunama.

 

Članovi odbora:

 • Mladen Ilić, predsjednik
 • Ognjen Kuljić, zamjenik predsjednika
 • Damjan Škipina, član
 • Srđan Mazalica, član
 • Milan Kasapović, član
 • Dragomir Vasić, član
 • Mirna Savić-Banjac, član
 • Nebojša Vukanović, član
 • Predrag Nešić, član
 • Nebojša Pantić, spoljni član
 • Dušica Šolaja, spoljni član

Kontakt: