Izvještaj Odbora u vezi sa Četrnaestom redovnom sjednicom