Извјештај Одбора у вези са Четрнаестом редовном сједницом