Izvještaj Odbora u vezi sa Dvanaestom redovnom sjednicom