Извјештај Одбора у вези са Дванаестом редовном сједницом