Izvještaj Odbora u vezi sa Petom posebnom sjednicom