Извјештај Одбора у вези са Петом посебном сједницом